CMT Chojnice Sp. z o. o.
ul. Zakładowa 6
89-600 Chojnice
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
KRS 0000114022
Kapitał zakładowy 4023000.-PLN
NIP 555-18-68-731
 
Media o nas
Ciężarówki-Transport-Serwis-Sp. - 3/2003CMT eksportem stoi - Wymyślanki

Ciężarówki - Transport - Serwis - Spedycja, Marzec 2003

W naczepowym biznesie rzadko kiedy produkuje się „na plac". Prawie każdy wyrób powstaje na konkretne zamówienie. A konstruktorzy z Chojnickiej firmy CMT lubią wyzwania. Można powiedzieć, że spełnianie nietypowych życzeń klientów to specjalność zakładu. Wyposażone w nowoczesne oprogramowanie komputerowe biuro konstrukcyjne projektuje pojazdy zdolne spełniać najbardziej wymyślne potrzeby odbiorców. Stąd wzięło się powiedzenie, że w Chojnicach produkują „wymyślanki".

W bieżącym roku Chojnicki producent będzie obchodził 12-lecie działalności, l trzeba przyznać, że firma znakomicie wykorzystała ten czas. Mimo kryzysu na rodzimym rynku transportowym, w Choj­nicach zwiększano moce produkcyjne i zatrudnienie, wprowadzano nowe modele pojazdów, poprawiano wyniki sprzeda­ży. W 2002 r. nabywców znalazło 260 naczep i przyczep, do tego zabudowa­no 80 podwozi samochodowych. Był to około 20-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku.

Nic na siłę

Ta naczepa pamięta chyba początki CMT. <br />Ciągle jest na chodzie, a przyjechała <br />do Chojnic w celu wymiany plandeki.
Ta naczepa pamięta chyba początki CMT.
Ciągle jest na chodzie, a przyjechała
do Chojnic w celu wymiany plandeki.
- Gdybyśmy chcieli za wszelką cenę przytrzymać każdego potencjalnego klienta, to wielkość sprzedaży wzrosłaby pewnie o sto procent. Niestety, wielu oferentów oczekiwało, że zrobimy dla nich naczepy po cenach nieodzwierciedlających kosztów wytworzenia. Odrzucamy takie zamówienia. Nie o to bowiem chodzi, by produkować ze stratą - mówi członek zarządu CMT, January Mięsikowski.
Pomimo tego całego „wybrzydzania" do CMT wracali po nowe naczepy sta­rzy, wypróbowani klienci-przewoźnicy, m.in. Skwarek Radom, Bodex Koszalin, Angama Dobre, Tedex Piaseczno, Rychlik Brudzew. Mowa o odbiorcach z naszego rynku, a prawdę powiedziaw­szy dobre wyniki finansowe zapewniły firmie przede wszystkim kontrakty eks­portowe. Ok. 60% swoich pojazdów CMT wykonało dla odbiorców z zagranicy -Danii, Wlk. Brytanii, Norwegii, Szwecji,Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Wykurzyli piaskarnię

W połowie ubiegłego roku CMT zmie­niło formę prawną - ze spółki cywilnej przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakła­dowy wynosi ponad 4 min zł. Z punktu
widzenia klienta firmy nic się jednak nie zmieniło. Dla niego najważniejsze jest, że producent ciągle się rozwija i oferu­je nowe wyroby. Dzisiaj we własnych obiektach w Chojnicach i Brusach CMT zatrudnia 150 osób, z których ok. 120 pracuje przy produkcji. Nową inwestycją, uruchomioną w ubiegłym roku w celu porawy jakości produktów finalnych i zmniejszenia uciążliwości dla środowi­ska, była śrutownia automatyczna. Ramy pojazdów są w niej lepiej oczyszczane niż wcześniej przez piaskowanie, zakład przestał „kurzyć", a farby zyskały lepszą przyczepność do podłoża. Dodajmy, że na życzenie klienta, co oczywiście zwięk­sza koszty wytwarzania i cenę produktu, podwozia pojazdów mogą być zabez­pieczane antykorozyjnie w technologii cynkowania ogniowego. A skoro mowa o estetyce, to trzeba dodać, że elementy pojazdów CMT malowane są w komorze lakierniczej Lagos wyłącznie lakierami Mol i Glasurit. l bez „ocynku" - co sprawdziło wielu użytkowników - długo wytrzymują zmagania z transportową robotą bez uszczerbku na estetyce. Firma ma też własną mieszalnię farb, co gwa­rantuje, że klient zawsze otrzyma pojazd w takim kolorze, jaki zamówił.

Ranking popularności

Wśród produktów CMT największym powodzeniem cieszą się ciągle nacze­py plandekowe, drugie miejsce w ran­kingu zajmują naczepy wywrotki, a trzecie zestawy plandekowe (zabudowa podwozia plus przyczepa). Paleta produkcyjna jest oczywiście o wiele bogatsza; inżyniero­wie z biura konstrukcyjnego - wyposa­żeni w nowoczese oprogramowanie kom­puterowe - potrafią zaprojektować pojazd skrojony „na miarę", by klient dostał dokładnie to czego mu potrzeba. W Chojnicach próbowali już właściwie wszystkiego z wyjątkiem cystern i chłodni. W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak na taśmie produkcyjnej nowe dla tego zakładu konstrukcje, jak np. naczepa do przewozu kontenerów typu High Cube, 4-osiowa naczepa niskopodwoziowa do transportowania sprzętu ponadgabaryto-wego, niskopodwoziowa przyczepa 3-osiowa z obrotnicą, przyczepa wywrotka typu tandem.

Pod plandeką

Naczepy plandekowe pozostają jed­nak głównym produktem Chojnickiej fir­my. Przez lata zakład dopracował się sprawdzonego, powtarzalnego wzoru, choć przecież każda naczepa ma swoje specyficzne cechy. Do budowy kratow­nicy ramy używana jest stal o podwyż­szonej wytrzymałości 18G2A-ST52-3, a podwozie składane jest z wyrobów renomowanych producentów. Instalacje to elementy firm Wabco, Knorr i Grau, a osie to przede wszystkim BPW Eco Plus o podwyższonym przebiegu, chociaż na życzenie montowane są i inne. Kłonice pochodzą od Hestala, a profile aluminiowe używane na burty z firm Fudicar, Reynolds, Kęty SA lub Finał. Plandeki szyte są w Chojnicach z materiałów Rolanda. Na zamówienie wykonywane są na nich napisy i reklamy.

Szczególną uwagę przywiązuje się w CMT do odpowiedniej wytrzymałości podłogi, która układana jest z sosnowych desek o grubości 32 mm - zabezpieczonych przed biologicznym zniszczeniem poprzez impregnację ciśnieniową. Na nich ląduje 12 mm sklejka z antypoślizgową nawierzchnią. Taka podłoga bez trudu wytrzymuje nawet 5 ton nacisku. Stan­dardowa plandekówka waży ok. 7100 kg. Nie jest zatem superlekka, za to swoje wytrzyma.

Finezyjne dodatki

Finezja naczepy plandekowej prze jawią się w nietypowych dodatkach. W Chojnicach przyjmują do realizacji nie­mal każdą zachciankę. Naczepy z CMT można wyposażyć m.in. w pełne tyl­ne drzwi z aluminium lub sklejki, ścianę przednią z tych samych materiałów, przesuwny dach, osie z hamulcami tar­czowymi, podłogę wykończoną blacha ze stali nierdzewnej, windę załadun­kową (Bar, Ama, Dautel), podwójna demontowalną górną podłogę (naczepa 'ma wtedy specjalne schowki na jej ele­menty), przesuwną podłogę Hyva Floor oraz żuraw stacjonarny lub przejezd­ny (Hiab, Palfinger, Kennis). Oprócz pojazdów o standardowych wymiarach można także zamówić naczepy wiel kopojemne typu Jumbo i Mega, a także
naczepy kurtynowe (także z zamknie ciem celnym). Mają one otwierane ściany, przesuwane kłonice i składany dach.

Wywrotki do wszystkiego

CMT wie już chyba wszystko o pro-jektowniu i produkowaniu wywrotek -naczep, przyczep i zabudów podwozi samochodowych, wyposażonych w jedno-, dwu- lub nawet trójstronny wywrót. Wywrotki z CMT służą do przewozu prak­tycznie wszystkich ładunków masowych: kruszyw, gruzu, węgla, zboża, pasz, trocin, śmieci i mas bitumicznych. W zależno­ści od przeznaczenia ramy naczep/przy­czep wykonuje się z wysokogatunkowej stali 18G2A-ST52-3 lub Domex (szwedz­kiej firmy SSAB). Muldy powstają z alu­minium lub ze szwedzkich stali Hardox albo Domex Wear. Blachy wykonane z tej ostatniej pod wpływem uderzenia lub zgniotu stają się jeszcze twardsze. Spra­wia to, że nawet przy przewożeniu gru­zu czy głazów z kamieniołów, są prak­tycznie niezniszczalne. Taka charakte­rystyka stali pozwala też na zastosowanie cieńszych blach, co wpływa wydatnie na obniżenie masy naczepy i wzrost jej ła­downości. Aluminiowe muldy często używane są do przewozu węgla. Ich podłogi narażone są na szybkie ściera­nie, dlatego w CMT oferowana jest do nich podłoga wykonana ze stali. Siłow­niki hydrauliczne i ich osprzęt dostarczają Hyva i Georg.W CMT znają się na rzeczy; podło­ga we wnętrzu muldy ma taką szerokość, że pomieści europaletę. Jeśli wywrotka ma być opróżniana w niskich magazy­nach albo przy rampie, może być wypo­sażona w pojedyncze lub podwójne bocz­ne drzwi po każdej stronie (to samo zadanie spełnia uchylna dolna część burty). Z zamówieniem takich dodatków nie ma w CMT problemu, co nie jest tak oczywiste u innych producentów. Podob-
nie z innymi elementami ponadstandar-dowego wyposażenia. Wywrotkę można zamówić z ogrzewaną spalinami podło­gą, niezależnie od tego czy mulda jest stalowa, czy aluminiowa oraz z izolowa­nymi pianką poliuretanową burtami.
Nowością w „wywrotowej" ofercie CMT jest 2-osiowa przyczepa centralnoosio-wa (ze stałym dyszlem) z trójstronnym wywrotem (hydraulika Hyva) - przezna­czona do przewozu kruszywa, piasku, ciężkich materiałów sypkich. Stalowa mulda pomieści ładunek o objętości 9,4 m3. Ściana przednia jest stała, tylna klapa uchylna do góry, za to burty boczne uchylne do góry i do dołu.

Pod kontenery

Podłoga w naczepach plandekowych <br />układana jest z sosnowych desek <br />o grubości 32 mm. Na nich ląduje <br />12 mm antypoślizgowa sklejka.
Podłoga w naczepach plandekowych
układana jest z sosnowych desek
o grubości 32 mm. Na nich ląduje
12 mm antypoślizgowa sklejka.
Jedną z nowszych konstrukcji w ofercie CMT jest naczepa kontenerowa typu High Cube, przeznaczona do przewozu róż­nej wielkości kontenerów: 20', 30', 40', 45'. Można je załadować na naczepę w różnych konfiguracjach, co umożliwia „rozciągana" konstrukcja z ruchomą tylną belką. Ramę wykonano z wysokogatun­kowej stali 18G2A-ST52-3. Składa się ona w przedniej części z trzech podłużnie dwuteowych, które przechodzą w dwa profile zamknięte. Z nich to właśnie - po zwolnieniu ręcznej blokady - wysuwana jest tylna belka przez przekręcanie me­chanizmem korbowym (trzy długości wysuwu). Masa własna naczepy wynosi ok. 6 ton.
- Nasi klienci docenili uniwersalność i mocną budowę tej naczepy, tym bar­dziej, że mają do wyboru typ osi, typ ha­mulca, wysokość zawieszenia, rodzaj instalacji pneumatycznej, wielkość ogumienia. Wybierają nasze naczepy, cho­ciaż podobne mogą kupić taniej u innych producentów- podkreśla J. Mięsikowski.

Nisko nad ziemią

CMT stopniowo poszerza ofertę dla przewoźników poszukujących pojazdów do przewozu ładunku ponadnormatyw­nych. Jedną 2. propozycji jest 4-osiowa naczepa niskopodwoziowa typu Jumbo. naczepa o długości 13,6 m i ładowno­ści 42 ton przeznaczona jest do prze­wozu ciężkiego sprzętu w trudnych wa­runkach drogowych. Jej rama - co oczywiste - wykonana jest ze stali o podwyż­szonej wytrzymałości. Dla ułatwienia poruszania się w ciężkim terenie naczepę wyposażono w układ hydrauliczny skrętu trzeciej i czwartej osi, który może być
sterowany z siodła ciągnika lub pilotem. Rozwiązanie to zapewnia łatwiejsze manewrowanie i skrócenie promienia skrętu, a po wyjechaniu na drogę utwardzoną osie w łatwy sposób wyrównują się powracając do zadanego toru jazdy. Do załadunku nie potrzeba dźwigu -przewożony pojazd wjeżdża na platfor­mę sam po najazdach zamontowanych z tyłu naczepy. Są one opuszczane i podnoszone hydraulicznie. W razie po­trzeby platformę załadunkową można poszerzyć do 3 metrów.

Według podobnej filozofii wykonano 3-osiową przyczepę niskopodwoziowa z obrotnicą. Ona też może być poszerzo­na do 3 metrów, a z tyłu ma sterowane hydraulicznie najazdy. Większość tego typu pojazdów wykonuje na zamówienie odbiorców z Norwegii i Danii.

Cezary Bednarski Zdjęcia autor, CMT

 

English version Wersja polska
O firmie
Punkty serwisowe
Filmy
      Media o nas
Kontakt
Nasza Oferta
Usługi
Produkty od zaraz
Naczepy
SEMI
JUMBO z plandeką
JUMBO platforma
MEGA
Specjalistyczne
Wywrotki aluminiowe
Wywrotki stalowe halvpipe
Wywrotka szczelna
Naczepa pasówka
Naczepa stalowa do złomu
Zabudowy
Skrzyniowe
Wywrotki tylnozsypowe
Wywrotki trójstronne
Zestawy
Przyczepy
Tandem
Triadem
Na obrotnicy
Wywrotki
Licznik odwiedzin:

(od stycznia 2007 r.)
O firmie   Punkty serwisowe   Filmy   Media o nas   Kontakt   Nasza Oferta   Usługi   Produkty od zaraz   R-net Strony Internetowe